هتل الیزه شیراز

بستری که اورست توسط Dynamics CRM مهیا کرده، باعث شده است تا هیچ درخواستی تا ابد در سازمان ما نه تنها رها نشود بلکه به هر نحوی به فروش تبدیل شود. نتیجه ای که گرفتیم درقبال هزینه ای که کردیم بسیار مطلوب بود. Dynamics CRM باعث شد تا تیم فروش ما وقت داشته باشند تا فکر کنند، پويا شوند و استراتژی تدوین کنند و از پیامهای محبت آمیزمشتریان در داشبورد CRM لذت ببرند

اسکرول به بالا